Vad är dyslexi?

Dyslexi är en vanlig nedsättning inom läsning och stavning. Personer med dyslexi har inte lägre intelligens än andra. De har specifika svårigheter med läsning och stavning.