Vad är dyslexi?

Dyslexi är en vanlig nedsättning inom läsning och stavning. Personer med dyslexi har inte lägre intelligens än andra. De har specifika svårigheter med läsning och stavning.

Hur kan verktyg hjälpa?

I dagens samhälle finns text i många former, både digitalt och analogt. För digital text finns stora möjligheter med assisterande verktyg, både för att lösa och att stava. Mobiler och smarta pennor kan hjälpa till att läsa tryckt text som böcker och stenciler. Det finns många talsyntes-lösningar på markanden.

Nedan listas fem verktyg som kan hjälpa ditt barn att klara skolan och livet i allmänhet.

1. Easy Reading webbläsar-tillägg

Easy reading

EU har ett projekt som skall öka tillgängligheten av webbsidor. Det är ett tillägg till Webbläsaran Chrome och Firefox och den läser upp text på webbsidor. Den har också andra funktioner som att göra texten mer lättläst med typsnitt och mellanrum och kan visa bilder som förklarar ord. Verktyget är gratis och kan hämtas på projetets webbsida

2. Microsoft Immersive Reader

Microsoft Immersive Reader

Nar man jobbar med text i Microsoft Word finns ett bra verktyg tillgängligt. Det heter Immersive reader, eller “Avancerad läsare” på svenska. Den läser upp texten och kan också visa bilder som förklarar orden. Du kan läsa texten själv men få stöd genom att orden delas upp i stavelser, endast en rad i taget visas m.m. Det kan vara till stor hjälp för en person med dyslexi när man skall skriva en text eftersom man då kan lyssna på texten och fånga upp när rättstavningen föreslagit fel ord.

3. IcanRead

IcanRead IcanRead är en mobilapp som kan läsa upp text från en bok eller tidning. Den har två lägen stativ och handhållen.

Stativläget är där IcanRead skiljer som mest från andra appar på marknaden I detta lägget fäster du mobilen på ett bordsstativ framför dig. Mobilens kamera filmar och när den ser ett pekande finger så läser den texten du pekat på. IcanRead använder värlsdledande artificiell intelligens för at känna igen ett pekande finger. Detta gör det möjligt att helt passivt underlätta ditt lärande.

I det handhållna läget riktar du mobilen mot texten och klickar under det stycke du vill läsa. Sen läses texten upp. Ett klick är allt som behövs. Det gör IcanRead snabbare och smidigare än övriga liknande appar.

IcanRead har de bästa och mest naturliga rösterna och fungerar på massor av språk. Den identifierar själv språket på den text du pekar på. Du kan läsa mer om IcanRead här

4. Smarta pennor

IrisPennan När du vill läsa text i böcker och tidningar kan du ochså använda s.k. Smarta pennor. Det är elektroniska pennor som man sveper över texten. Pennan har en högtalare där du hör texten. Du kan ochså spara texten och föra över den till en dator. Vissa smarta pennor kan även spela in ljud så att du kan spela in föreläsningar och lyssna på senare när du läser dina anteckningar. Här är några poulära smarta pennor som funkar bra för personer med dyslexi.

livescribe.com

IrisPen

5. TorTalk

TorTalk

Tortalk är en app som finns både för mobil och dator. Den läser upp dokument och eböcker. Du kan även ta en bild med mobilen , markera den text du vill ha uppläst och lyssna. Tortalk är väldigt populär på universitet där studenterna har mycket dokument och text att läsa.

Adam Gustavsson

Adam founded IcanRead and is passionate about helping dyslexic children succeed